Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

6. Zajištěný fond ČP INVEST - chraňte své peníze před finanční krizí!

ČP INVEST přichází ve svém novém zajištěném fondu s unikátním konceptem investiční strategie. Investice je navržena tak, aby ochránila a zhodnotila vaše úspory právě v podmínkách současné ekonomické situace.

6. Zajištěný fond ČP INVEST se opírá zejména o státem garantované dluhopisy (cca 90 % portfolia fondu) a přináší zajímavou příležitost k získání nadprůměrného výnosu až 20 % za 4 roky. Výnos fondu je odvozen od vývoje cen akcií 15 světově významných společností minimálně s ratingem A - jako např. General Electric, Toyota Motor, Google, Avon, Nestlé a další. Ročně můžete získat 5 % nebo alespoň 1 %. Investiční strategie fondu umožňuje investorům dosáhnout zajímavých výnosů i v případě stagnace či mírného poklesu sledovaných akcií. Struktura fondu navíc umožňuje zpětné započtení vyššího výnosu i za předchozí období, kdy nebyla splněna podmínka pro připsání výnosu ve výši 5 %. 

*Počáteční hodnotou akcií se rozumí hodnota ze dne 20.8.2009. Podílníci mají zajištěn minimální výnos 4 % za 4 roky. Zároveň je pokryto i měnové riziko, takže investoři nejsou vystaveni turbulencím kurzů měn. 

Po celé upisovací období je fond nabízen s NULOVÝMI VSTUPNÍMI POPLATKY.

Více informací o 5. Zajištěném fondu naleznete ZDE.