Aktuality

4. Zajištěný fond ČP INVEST byl úspěšně upsán

 

Dne 17. 12. 2008 skončilo tříměsíční upisovací období 4. Zajištěného fondu. Tranše byla úspěšně upsána a naplněna. Doba trvání fondu končí 17.12.2014.