Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Jak hlavní investiční stratég ČP INVEST hodnotí letošní rok z pohledu investic a jaký je jeho výhled do roku 2013?

I když se to nemusí zdát, tak rok 2012 byl pro investice velmi příznivý. Evropa se stále potýká s dluhovou krizí a riziko fiskálního útesu v USA ještě nebylo úplně zažehnáno. Podíváme-li se ale na soukromý sektor, tak společnosti byly i v těchto těžkých podmínkách schopny generovat zisky a přinášet tak investorům hodnotu. To se odrazilo na růstu cen akcií, které v prvním čtvrtletí výrazně posílily.

Poté se začala projevovat dluhová krize a na trh se vrátila vyšší míra rizika. Z tohoto důvodu investoři začali vybírat zisky a akciové trhy se vrátily zpět na lednovou úroveň. S přibývajícím konstruktivním řešením dluhové krize ze strany Evropské centrální banky, ale i národních států, se riziková prémie na trhu opět snížila a investoři začali opět preferovat rizikovější aktiva, mezi která patří i akcie. Hlavní akciové indexy proto od začátku letních prázdnin posilovaly, s mírnou korekcí na podzim, kde se projevilo zvýšené riziko v důsledku rozpočtového útesu v USA.

Nakonec si hlavní akciové indexy za letošní rok připisují pětiprocentní růst. Jelikož soukromé společnosti jsou schopné generovat zisky, dařilo se i korporátním dluhopisům, které díky nižší volatilitě letos překonávají akcie o jeden až dva procentní body.

Vstup do roku 2013 bude složitý právě kvůli nevyřešené otázce okolo rozpočtového útesu v USA. Kdyby se totiž prezidentský úřad nedohodl s kongresem, hrozila by USA recese a největší propad hospodářství od druhé světové války. Toho jsou si politici vědomi a k určité dohodě mezi nimi dojde. Investoři by tak spíše svoji pozornost měli upínat k reálnému hospodářství a hlavně k výsledkům soukromých společností. Trh předpokládá, že korporátní zisky by měly mírně růst, proto lze i očekávat mírné posilování hlavních indexů. Neočekáváme, že by korporátní dluhopisy měly i v příštím roce ve výkonnosti překonat akciové trh. Nicméně jejich nízká volatilita je určena pro investory s vyšší averzí k riziku.

Jaké regiony budou v roce 2013 perspektivní z hlediska investic?

Perspektivní region se neurčuje pouze na jediný rok. Jedná se strategické rozhodnutí, a když se podíváme na mapu světa, tak je vhodné se zaměřit na regiony s nízkým zadlužením, kde může dodatkový zahraniční kapitál vytvořit bohatství v míře vyšší než v regionech předlužených. Důležitá je také infrastruktura a gramotnost tamního obyvatelstva. Kombinací těchto faktorů potom vychází jako perspektivní region střední a východní Evropy a Ruska.

Do kterého oboru může být zajímavé investovat z pohledu drobného investora v roce 2013?

Drobný investor by dle mého názoru neměl vůbec investovat do specifického oboru. Drobný investor většinou nediverzifikuje riziko a vše sází na jednu kartu. Proto by měl spíše investovat do měnově zajištěného fondu, který dokáže velmi dobře diverzifikovat riziko. Mluvíme-li o akciovém fondu, tak vybírat fond, který se zaměřuje na globální nadnárodní společnosti. Zde platí zdravý selský rozum. Když se nebude dařit společnostem, které působí na celém světě, je nejvíce pravděpodobné, že se nebude dařit ani určitému oboru. Naopak to ale platit nemusí. Globálním hráčům se může dařit, ale určité odvětví může stagnovat nebo i padat. Proto z opatrnostního hlediska je vhodnější investovat do nadnárodních společností a nejlépe prostřednictvím fondu, který dokáže diverzifikovat riziko. Ovšem vybírat si měnově zajištěný fond, aby poté investice nakonec nebyla ztrátová a to v případě, že by lokální měna (v našem případě česká koruna) výrazně posílila.

Jak jsou na tom investice do nemovitostí v ČR jakožto dlouhodobá záležitost?

Z pohledu drobného investora by měla být nemovitost chápána spíše jako „mít střechu nad hlavou". Historická dlouhodobá výkonnost investic do nemovitostí odpovídá výkonnosti v intervalu peněžního trhu až korporátních dluhopisů. Proč tedy držet nelikvidní aktivum a k tomu se ještě o něj starat, když mohu v portfoliu mít obsažené bezrizikové státní dluhopisy a k tomu kvalitní korporátní dluhopisy, jejichž výhodou je vysoká likvidita? Proto bych spíše volil tyto aktiva před nemovitostmi.

Jaké zemědělské komodity se jeví jako zajímavé ve výhledu roku 2013 a jak lze eliminovat případné rizika?

Z pohledu obilnin a sójových bobů byl rok 2012 opravdu ojedinělý a pravděpodobnost, že by se opakoval výpadek na straně nabídky v takovém rozsahu, jakého jsme byli svědky letos v důsledku nejničivějšího sucha v USA za posledních padesát let, je nízká. Navíc vysoké ceny povedou k navýšení osevních ploch a drahá kukuřice již zredukovala populaci hovězího skotu a prasat. Proto ceny těchto základních zemědělských komodit zůstanou v příštím roce spíše pod tlakem. Za zmínku však jistě stojí možný scénář dalšího prudkého zdražení ještě v průběhu prvních měsíců 2013, ke kterému by vedly případné problémy se sklizní v Jižní Americe a současné, nízké zásoby v USA.

Fundamentální faktory příliš nenahrávají ani kávě arabika a bavlně. Naopak v tomto směru nejzdravější výhled má kakao, kde navíc nezanedbatelné geopolitické riziko může vyústit v ohrožení produkce a dodávek bobů na trh.

Co se eliminace rizika týče, ta se nikterak neliší od jiných tříd aktiv a měla by probíhat především na úrovni diverzifikace portfolia, dodržování investiční strategie a investičního horizontu a sledování vývoje nejdůležitějších cenotvorných faktorů v čase. V případě zemědělských komodit je navíc více než kdekoli jinde nutné počítat i s nevyzpytatelností počasí.

Jak se stát klientem

Zeptejte se

Máte dotaz, připomínku, potřebujete poradit?
Ptejte se. Jsme tu pro vás.