Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Čeští soukromí investoři jsou konzervativní, ale s okolními zeměmi střední a východní Evropy drží krok

V lednu byly maďarským a slovenským médiím představeny výsledky studie „Potential to Invest" Generali PPF Asset Managementu, monitorující postoj domácností střední a východní Evropy k investicím. Závěry studie novinářům komentoval hlavní investiční stratég ČP INVEST/Generali PPF Invest Michal Valentík.

Generali PPF Asset Management: Studie „Potential to Invest"

Čeští soukromí investoři patří v porovnání s okolními postkomunistickými zeměmi střední a východní Evropy k nejkonzervativnějším, když více než 55 % svých aktiv drží v hotovosti a na bankovních účtech či vkladech – v porovnání s průměrnými 36 % v zemích eurozóny. Také investoři v ostatních zkoumaných zemích jsou konzervativnější, než je průměr eurozóny: v Polsku drží lidé 45 % svých aktiv v hotovosti a na bankovních účtech a v Maďarsku je to 39 %.

„Podle údajů ČNB měly české domácnosti ke konci druhého kvartálu 8 % v hotovosti a 47 % na bankovních vkladech z celkového objemu aktiv, což je mnohem více v porovnání s průměrem Evropské měnové unie. Pokud bychom se dostali na evropský průměr, použily by české domácnosti více než 744 miliard korun na jiné druhy investic. Když vezmeme v úvahu konzervativní výnos těchto investic zhruba ve výši 2,5 % p.a., přineslo by to českým domácnostem minimálně 12,4 miliardy korun ročně navíc. Domníváme se, že to je zajímavá zpráva pro občany," říká Marcel Dostal, generální ředitel společnosti Generali PPF Asset Management.

Pokud jde o investování prostřednictvím podílových fondů v zemích střední a východní Evropy, ze studie Generali PPF Asset Managementu vyplývá, že průměrná investice do fondů na osobu v ČR činí 591 eur ročně. V porovnání s ostatními zkoumanými zeměmi v podílu průměrných investic do fondů na osobu se Česká republika drží spíše středních příček žebříčku. První pozici obsadilo Slovinsko, kde je průměrná investovaná částka do fondů 1150 eur na osobu. Maďaři pak průměrně investují ročně 769 eur na osobu. Žebříček pěti zkoumaných zemí (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) uzavírají Slováci (472 eur) a Poláci (469 eur).

„Úroveň a aktivitu soukromého investování v zemích našeho regionu ovlivňují čtyři faktory," komentuje Marcel Dostal, a dodává: „Jsou to celková výše bohatství vyjádřena HDP na hlavu, volatilita směnných kursů, úroveň kapitálového trhu, ale také to, v jakém stavu je penzijní systém té které země – protože například účast na nestátních pilířích penzijních systémů může sloužit jako částečná náhrada investic do podílových fondů".

Patrně vlivem světové ekonomické a finanční krize celkový objem investic ve zkoumaných zemích v posledních letech poněkud poklesl. Zároveň ale autoři studie z Generali PPF Asset Managementu očekávají výrazný nárůst investiční aktivity: jen v ČR a na Slovensku půjde v průběhu následujících pěti let cca o 70-80% nárůst investic do podílových fondů. V Polsku je výhled na růst dvojnásobný oproti současnému stavu, zatímco dnešní lídři, Slovinsko a Maďarsko, zaznamenají patrně růst „jen" kolem 40-50 %. Vzhledem k dosavadní nízké úrovni soukromých investic však nejvyšší nárůst očekávají analytici Generali PPF Asset Managementu v Bulharsku (z 9 eur na osobu/rok v r. 2010 přibližně na 274 eur v r. 2017) a v Rumunsku (z 90 eur v r. 2010 na 425 eur v r. 2017).

Pro tento závěr svědčí dlouhodobé pozorování růstového trendu soukromých investic - s výjimkou určitého aktuálního poklesu vlivem krize. Od roku 2004 vzrostl například objem soukromých investic do podílových fondů na osobu v Maďarsku o 230 %, v Polsku o 160 %, ve Slovinsku o 100 %, v ČR o 65 % a na Slovensku o 25 %. „Očekáváme, že růstový trend bude pokračovat, protože při nárůstu HDP o 1 euro se investice do podílových fondů vždy zvyšují cca o 11 centů," uvádí Marcel Dostal a dodává, že „zejména české investory v jejich aktivitě bezpochyby ovlivní nedávno schválená důchodová reforma".

Další fakta ze studie Generali PPF Asset Managementu:

  • V zemích Evropské měnové unie je více než 30 % portfolia domácností v penzijních fondech a životním pojištění - v porovnání se 17 % průměru zemí střední a východní Evropy.
  • Průměr České republiky je z tohoto pohledu dokonce ještě nižší – pouhých 14 %. Hůře jsou na tom už jen Maďarsko a Slovinsko s 11 %.
  • Podílové fondy představují relativně malý podíl finančních aktiv domácností střední a východní Evropy (kolem 5%). Vyšší podíl mají jen v Maďarsku (7,9%). Průměr zemí Evropské měnové unie je 6,8%.
Jak se stát klientem

Zeptejte se

Máte dotaz, připomínku, potřebujete poradit?
Ptejte se. Jsme tu pro vás.