Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Podávání žádostí a oznamování změn

Přehledný souhrn toho, jaké úkony je možné provést prostřednictvím jednotlivých kanálů, naleznete v níže uvedené tabulce.

 

ÚkonListinné žádostiTelefonické žádosti bez tel. pokynůTelefonické žádosti s tel. pokynyMoje Investice OnlineMoje Investice
Online Plus
Založení nové Smlouvy ANO NE NE NE NE
Založení produktu ANO NE NE NE ANO
Ukončení produktu ANO NE NE NE ANO
Změna produktu ANO NE NE NE ANO
Žádost o jednorázový odkup ANO NE NE NE ANO
Žádost o pravidelný odkup ANO NE NE NE ANO
Změna/zrušení pravidelného odkupu ANO NE NE NE ANO
Žádost o jednorázový přestup ANO NE NE NE ANO
Změna/zrušení pravidelného přestupu ANO NE NE NE ANO
Změna jména a příjmení Investora ANO NE NE NE NE
Změna čísla Dokladu totožnosti ANO NE NE NE NE
Změna adresy trvalého nebo jiného pobytu ANO NE NE NE NE
Zadání, změna kontaktní adresy ANO NE ANO ANO ANO
Zadání, změna kontaktního telefonu 1) ANO NE ANO ANO ANO
Zadání, změna e-mailu ANO ANO ANO ANO ANO
Zadání, změna Bankovního účtu Investora ANO2) NE NE NE ANO3)
Zavedení, změna intervalu pro zasílání výpisů ANO ANO ANO ANO ANO
Změna písemné formy komunikace na elektronickou ANO ANO ANO ANO ANO
Zaslání nových hesel pro telefonický kontakt a pro přístup na Moje Investice Online ANO O nová hesla je možné zažádat prostřednictvím telefonické linky Kontaktního místa.
Zadání, zrušení, změna zasílání infolistů ANO ANO ANO ANO ANO
Zadání, zrušení, změna zasílání měsíčního komentáře ANO ANO ANO ANO ANO
Zadání, zrušení, změna zasílání kurzů Fondů ANO ANO ANO ANO ANO
Zadání, zrušení zasílání SMS Notifikace o doručení zprávy do Osobního mailboxu ANO ANO ANO ANO ANO
Změna formy zasílání Notifikace o odkupu Cenných papírů (e-mail/SMS) ANO ANO ANO ANO ANO
Žádost o zaslání výpisu ANO ANO ANO ANO ANO
Informace o stavu Majetkového účtu ANO ANO ANO ANO ANO

 

1) Pokud Investor využívá Autorizační SMS, lze změnu kontaktního telefonu provést pouze prostřednictvím listinné žádosti s úředně ověřeným podpisem Investora.

2) Pokud Investor požaduje zadání či změnu Bankovního účtu Investora prostřednictvím listinné žádosti, Společnost vyžaduje úředně ověřený podpis Investora. Uvedené žádosti, pokyny a změny nabývají účinnosti dnem jejich akceptace Společností.

3) Změna Bankovního účtu Investora prostřednictvím Moje Investice Online Plus je možná jedenkrát za 30 kalendářních dnů.