Investiční kalkulačka

Chcete vědět, kolik musíte měsíčně investovat, abyste dosáhli určité částky nebo jaké bude předpokládané zhodnocení vašich úspor? Zvolte si příslušný fond nebo investiční program a vypočítejte si jednoduše zhodnocení tak, že posouváním ukazatele po pravítku nastavíte výši pravidelné nebo jednorázové investice a dobu investování. Po stisknutí volby "Prohodit" si můžete podobným způsobem namodelovat, kolik finančních prostředků musíte investovat, abyste dosáhli požadované částky v daném čase.

Kolik chci investovat měsíčně / jednorázově

Na jak dlouho

Dosažená částka

121.899
Podmínky výpočtu

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.