Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Jak vybrat správný fond?

Dobrý investor nemusí být vždy ten, kdo dokonale rozumí dějům na finančních trzích. Dobře investovat může každý. Ale dříve než začnete investovat, ujasněte si odpovědi na několik základních otázek.

4 otázky pro budoucího investora:

1. Proč vlastně investovat?

Zabezpečení peněz proti inflaci

Kvůli inflaci si dnes za 1 000 Kč můžeme koupit mnohem méně věcí než před dvaceti lety. Toto snižování kupní síly peněz se nazývá inflace. Např. při inflaci 5 % se po 10 letech hodnota neinvestovaných úspor sníží o více než 40 %. Cílem každé investice by tedy mělo být alespoň inflaci čelit, tj. zachovat kupní sílu peněz.

Úspory na vzdělání

Úroveň vzdělání je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Chceme-li, aby naše děti měly v životě větší šanci, poskytněme jim dobré vzdělání. To ovšem stojí peníze již dnes a finanční náročnost rozhodně dále poroste.

Finanční startovné pro dospělé děti

V nejtěžší finanční situaci jsou u nás mladé rodiny s malými dětmi. Pokud můžeme našim dospělým dětem vypomoci například zajištěním bydlení, ušetříme jim mnoho starostí v době, kdy na ně život klade největší nároky.

Zabezpečujeme se na stáří

Žijeme ve společnosti, která stárne. Systém založený na mezigenerační solidaritě, kdy "mladí platí penzi starým", se dostává do krize. Zajištění prostředků na důstojné prožití seniorského věku je věcí zodpovědnosti každého z nás.

Jiné dlouhodobé finanční cíle

I naše ostatní osobní cíle by měly být předmětem dlouhodobého investičního plánování. Na koupi nemovitosti, na nové auto nebo na vysněnou dovolenou málokdo z nás ušetří za rok.

2. Kolik peněz potřebujete?

Jestliže již máte k dispozici potřebné množství peněz a chcete je pouze ochránit před inflací do doby použití, bude vám vyhovovat konzervativní nebo dluhopisový fond. Pokud svůj kapitál potřebujete teprve vybudovat, můžete zvážit dlouhodobou investici do smíšeného nebo akciového fondu.

Modelový příklad

Vydělíte-li číslo 72 předpokládaným zhodnocením v procentech za rok, dostanete potřebný počet let. Například pokud investice vynáší 8 % ročně, bude to pravděpodobně trvat 9 let, než se z vašich investovaných 100 000 Kč stane 200 000 Kč.

Jestliže roční výnos bude činit 12 %, investice se zdvojnásobí zhruba za 6 let.

Samozřejmou podmínkou je, že částku ponecháte ve fondu po celou dobu a veškeré průběžné výnosy budou fondem reinvestovány. To tedy znamená, že za celé investiční období neodprodáte žádné cenné papíry.

3. Investiční horizont aneb na jak dlouho budete investovat?

Jestliže víte, proč investovat a jaké částky potřebujete dosáhnout, určete si časový horizont své investice. Podle toho potom můžete zvolit typ fondu. Platí, že čím delší je doba, po kterou můžete investovat, tím větší riziko si můžete dovolit podstoupit a tím vyššího výnosu můžete dosáhnout.

Investiční horizont a investiční riziko

S investičním horizontem úzce souvisí možné investiční riziko. Čím delší je investiční horizont, tím větší je pravděpodobnost, že případný pokles trhů bude vystřídán jejich růstem, a tím rizikovější fond můžete zvolit. A naopak. Čím rizikovější je investice, tím delší časový horizont vyžaduje.

4. Jak velké investiční riziko jste ochotni podstoupit?

Co je investiční riziko

Investiční riziko spočívá v tom, že hodnota investice v čase kolísá a může se pohybovat nejen směrem vzhůru, ale i klesat. Je to něčím zcela běžným, co nás ve světě investování provází na každém kroku.

Investiční riziko lze omezit výběrem fondu a dostatečnou délkou investice, tedy investičním horizontem, a lze na něm dokonce vydělat.

Investiční riziko a vy

Při stanovení investičních cílů je velmi důležité určit výši rizika, kterou jste ochotni nebo můžete nést. Důležitá je očekávaná délka investice, váš věk i osobní přístup k riziku. Čím více let v produktivním věku máte před sebou, tím rizikovější fond můžete zvolit.

Investiční riziko a výnos

U jednotlivých druhů cenných papírů investiční riziko klesá v pořadí: akcie, dluhopisy, konzervativní fondy. Dosavadní světová praxe ukazuje, že pokud jde o dlouhodobý výnos, je tomu právě naopak. Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější a bezpečné instrumenty peněžního trhu mají dlouhodobý výnos nejnižší. U fondů je to podobné.